Electrische schema's

Deze module is een hulpmiddel om simple electronische schema's voor onderwijs doeleinden te tekenen. Het maakt gebruik van standaard type schema's. Kies een schema type, voeg de componeten en eventuele etekst toe, en het schema is klaar voor gebruik.

WIMS modules en oefeningen kunnen de resulterende afbeeldingen direct invoegen of deze dynamisch oproepen met een speciaal commando.

Lijst van beschikbare schema's   Lijst van beschikbare componenten.
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.