OEF verhoudingen II --- Introductie ---

Deze module bestaat uit 6 oefeningen over verhoudingen (niveau 2).

Leeftijden

en zijn samen jaar oud. Als bekend is dat de leeftijd van die van is, wat is dan de leeftijd van ?

Delen

Kinderen verdelen onderling : heeft er gehad, en . Hoeveel heeft er gehad?

Paaseieren

Een aantal kinderen zoeken paaseieren in een tuin. heeft er gevonden, en heeft er gevonden. Hoeveel eieren zijn er gevonden?

Verhoudingstabel

Maak de volgende verhoudingstabel af:

We gaan van de regel naar de door te vermenigvuldigen met :


Verhoudingstabel II

Is deze tabel een verhoudingstabel?

Juist, het is een verhoudingstabel.
Met welke factor moet een getal uit de bovenste rij worden vermenigvuldigd
om het bijhorende getal uit de onderste rij te krijgen? Inderdaad, het is geen verhoudingstabel !
Aan welke twee kolommen kun je zien dat dit geen verhoudingstabel is.
Geef je antwoord bijvoorbeeld als : 2 , 3


Verhoudingstabel III

Maak de volgende verhoudingstabel af:
Om de getallen in de tweede rij te krijgen,
moet je getallen in de eerste rij vermenigvuldigen met: . The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.